Polityka Prywatności

§ 1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Właścicielem serwisu Opinie 24.pl (www.opinie24.pl) oraz administratorem danych zbieranych za jego pośrednictwem jest Rankomat.pl Sp. z o.o. (dawniej: Rankomat Sp. z o. o. Sp. k.), z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877277, posiadająca nr NIP: 527-275-18-81, oraz REGON: 363096183, wysokość kapitału zakładowego 65 000 550,00 zł (dalej: „Rankomat”), adres e-mail: office@ebroker.pl.
2. Zakres danych Użytkowników Serwisu, jakie przetwarzane są przez Rankomat uzależniony jest od rodzaju usługi, z której Użytkownik korzysta za pośrednictwem Serwisu. Aby móc przeglądać treści zamieszczone w Serwisie, nie jest wymagane podanie żadnych danych identyfikacyjnych. Natomiast w przypadku pozostawienia oceny, opinii lub komentarza za pośrednictwem Serwisu, Rankomat zbiera informacje dotyczące IP komputera danego Użytkownika oraz pseudonim Użytkownika, które mogą stanowić dane osobowe. Ponadto, Rankomat może przetwarzać dane, które Użytkownik pozostawia w związku z korzystaniem z Serwisu, czyli m.in. te, które pozostawiane są w tzw. plikach cookies.
3. Rankomat powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik może się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@rankomat.pl.

§2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest:
a. w przypadku zamieszczenia oceny, opinii lub komentarza - art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) ,
b. w przypadku przetwarzania w celach statystycznych oraz marketingu towarów lub usług Rankomat - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dane w tym wypadku mogą być przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przez administratora danych lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze,
c. w przypadku marketingu dotyczącego towarów lub usług podmiotów trzecich (dane pozyskiwane w związku z korzystaniem z technologii plików cookies) - art. 6 ust.1 lit. a) RODO – dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

§3 Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
2. Ponadto, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie przez Rankomat jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§4 Ochrona danych osobowych

1. Rankomat zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom nieuprawnionym oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w § 1.
2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Rankomat stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których Rankomat przechowuje dane osobowe. Dostęp do danych posiadają upoważnione osoby.

§5 Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

Co do zasady, Rankomat nie udostępnia danych Użytkowników podmiotom trzecim. Dostęp do nich mogą mieć jednak podmioty, przy pomocy których Rankomat świadczy usługi (np. firma hostingowa). Rankomat zawarła z takimi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych. Ponadto, Rankomat może udostępnić dane Użytkowników innym podmiotom na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu. Wszelkie tego typu przypadki są starannie przez analizowane. Dodatkowo, za zgodą Użytkownika dane zamieszczone w plikach cookies mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim zgodnie z §6.

§6 Pliki cookies

1. Rankomat używa na stronach internetowych swoich serwisów technologii cookies (tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii do zapisywania informacji o sposobie korzystania przez użytkownika z tych stron internetowych. Każdy Użytkownik ma prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które go dotyczą.
2. Pliki typu „cookies” („ciasteczka”) to informacje, zapisywane przez przeglądarkę użytkownika, obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach Rankomat, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Dzięki plikom cookies strony internetowe pamiętają preferencje Użytkownika, np. ulubione strony internetowe. Pliki cookies nie identyfikują Użytkownika poprzez takie dane jak imię czy nazwisko. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/
3. Rankomat wykorzystuje w swoich serwisach internetowych pliki cookies w następujących celach:
a. potwierdzenie preferencji, udostępnienia określonych funkcji i usługi, czyli uzyskanie informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych użytkownika, zapewnienie pomocy przy wypełnianiu formularzy w witrynie.
b. ocena wydajności, analiza oraz badania czyli pozyskanie wiedzy i badanie jak dobrze działają strony internetowe, działanie w kierunku poprawy funkcji oraz usług; działania te podejmowane są między innymi w czasie, gdy użytkownicy wchodzą na strony Rankomat z innych witryn, aplikacji lub urządzeń podczas pracy na komputerze lub innym urządzeniu.
c. reklamowych – dla dostosowania emitowanych reklam Rankomat do preferencji Użytkowników oraz w celu wykorzystywania technologii retargetingu, która umożliwia kierowanie reklam na stronach internetowych podmiotów trzecich do Użytkownika, jeśli był w przeszłości już zainteresowany towarami lub usługami Rankomat,
d. zapewnienia bezpieczeństwa, czyli wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym także wycieku danych zapewniając poufność przetwarzanych dla użytkownika informacji.
4. Rankomat umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie technologii cookies na swoich stronach internetowych w następującym zakresie (za zgodą Użytkownika):
a. cele marketingowe:
i. umieszczanie kodów mierzących zliczających emisję i kliknięcia (np. liczbę wypełnionych formularzy za pośrednictwem serwisów Rankomat) na stronach internetowych Rankomat - w ten sposób mierzona jest efektywność danej kampanii;
ii. wykonywanie działań marketingowych Facebook – na stronach internetowych Rankomat umieszczany jest piksel Facebooka – jest to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkownika na stronach Rankomat. Dane z piksela można wykorzystać w poniższym zakresie: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenie grup odbiorców reklam, używanie innych narzędzi reklamowych Facebooka;
iii. na stronach internetowych Rankomat zamieszczane są również pliki cookies, które, w oparciu o ustalenie preferencji użytkownika, umożliwiają Rankomat prowadzenie kampanii reklamowych w technologii Google Adwords lub Google Adsense - w ten sposób do Użytkownika mogą być kierowane interesujące go reklamy, zarówno na stronach Rankomat, jak i poza nimi.
b. badania i analizy usług: pliki cookies związane z badaniami sieci Internet pochodzą od spółek Polskie Badania Internetu Sp. z o.o., Gemius S.A. oraz Google Inc. Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics oraz Gemius, witryna działając w oparciu o odpowiednie umowy z wymienionymi podmiotami, zamieszcza w komputerze użytkownika kody zliczające umożliwiające zbieranie danych o użytkownikach. W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs lub Gemius poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Rankomat uczestniczy także w Polskich Badaniach Internetu a zasady prowadzenia badania sieci Internet dostępne są na następujących stronach internetowych: http://www.gemius.pl/pl/polityka_prywatnosci oraz http://pbi.org.pl/badania/jak-to-dziala. Każdy z użytkowników sieci Internet może sprzeciwić się uczestnictwu w ww. badaniu poprzez: akceptację specjalnego cookies z klauzulą rezygnacyjną (http://optout.hit.gemius.pl/removeEN.php), konfigurację przeglądarki tak, aby usuwała pliki cookies przy jej zamknięciu, konfigurację przeglądarki tak, aby nie przyjmowała plików cookies i nie akceptowała technologii localStorage. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.gemius.pl/cookie-policy.html
5. Kontrolowanie plików cookies możliwe jest w poszczególnych przeglądarkach internetowych, w ustawieniach prywatności. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki, ale wyłączenie obsługi plików cookies wykorzystywanych dla celów bezpieczeństwa, czy określenia preferencji utrudni korzystanie ze stron internetowych Rankomat, a w niektórych przypadkach uniemożliwi korzystanie z określonych funkcjonalności (np. porównywarki ofert ubezpieczeniowych i finansowych). 6. W celu zarządzania ustawieniami cookies, użytkownik może wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używa i postępować zgodnie z instrukcjami:
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera